Aussenschalungen - Bergfichte aus dem Emmental & Entlebuch - Rift / Halbrift, sägeroh Feinschnitt

Wechselfalz horizontal

wechselfalz gerundet

Lagerbreiten: 95 mm, 115 mm, 135 mm
Lagerlängen: 5 m, Dicke: 22 mm

Wechselfalz vertikal

Rhomboid Nut & Kamm

romboid nut kamm

Lagerbreiten: 100 mm, 120 mm, 140 mm
Lagerlängen: 5 m, Dicke: 22 mm

Rhomboid offen

romboid offen

Lagerbreiten: 105 mm, 125 mm, 145 mm
Lagerlängen: 5 m, Dicke: 22 mm


Weitere Profile auf Anfrage:

Steilfase

steilfase

Lagerbreiten: 100 mm, 120 mm, 140 mm
Lagerlängen: 5 m, Dicke: 22 mm

Nut & Kamm "berner"

Chaletschalung

Fase

Spitzkamm

Rundeck

rundeck

T-Liste

t liste

Rundblockschalung (Deckbreite 140 mm)

rundblockschalung

Nut & Kamm (20 - 48 mm)

nut kamm

MHB (100-195 mm)

xxx2 profil

Doppelnut / Kamm (50 - 80 mm)

xxx3 profil